Jun 19, 2022

Di manakah Yesus Berkata, “Akulah Allah, Sembahlah Aku?”

Image
Article by user
88:full cover image

Sama ada Yesus adalah Allah atau bukan Allah, tidak ditentukan oleh perkataan yang sebenarnya wujud “Akulah Allah, Sembahlah Aku” di dalam Alkitab tetapi dengan tuntutan-tuntutan bahawa siapa-Nya dan apa yang dilakukanya hanya perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh Allah.

Sila merujuk kepada pautan di bawah untuk selanjutnya.