Mei 30, 2022

Penyelamatan – Apakah Kebenarannya?

Image
Article by user
100:full cover image

Isu penyelamatan adalah ajaran paling penting yang membezakan kepercayaan Kristian daripada agama-agama lain. Tidak semua jalan menuju kepada Tuhan yang sama, seperti yang dipercayai oleh ramai. Jadi, bukan semua cara atau jalan yang menjanjikan penyelamatan akan membawa kita kepada penyelamatan. Jalan kehidupan adalah berdasarkan sepenuhnya pada dasar-dasar yang ditetapkan oleh Allah; manakala dasar-dasar lain yang diingini manusia adalah jalan kecelakaan, kerana semua jalan, selain daripada jalan Allah menuju kepada nasib atau pengakhiran yang sama.